Приложни програми
Architecture

Приложни програми

Видове приложен софтуер

Приложният софтуер се разпространява във вид на отделни програми (програмни продукти) или програмни пакети. Програмните продукти са тези, които осъществяват конкретната дейност (специфично приложение), а програмният пакет е логическо свързано множество от няколко програмни продукта, според изискванията на дадена предметна област. Програмният пакет е съпроводен с документация за използването му. Най-общо приложният софтуер е два вида: фирмен и поръчков. От своя страна фирменият се дели на универсален и специализиран.

House
Фирмените програми се създават от организации, специализирани в производството на софтуер с комерсиална цел. Той може да бъде два вида: софтуер с общо или със специално предназначение. Първият е предназначен за потребители, работещи в различни области, но извършващи една и съща дейност.
House
Потребителските програми по поръчка са предназначени за използване от отделни лица или организации и се проектират и създават за задоволяване на техните специфични нужди, които не могат да се решат от друг вид софтуер. Характерно за този вид софтуер е високата му цена.

Особености

  Различните приложения имат различни особености според собствеността и авторските права. Съществуват лицензирани (платени), от които не купувате програмата, а само правото да я ползвате, защото авторските права са запазени от нейните създатели.

 • Програмите от freeware е софтуер, са защитени с авторско право, но са разрешени за копиране и се разпространява безплатно.

 • Програми Free-software license – свободен софтуер. Freeware понякога се бърка със свободен софтуер, но тези два лиценза имат значителни разлики.

 • Shareware – това със сигурност са безплатни програми, но само за ограничен период от време и с намален брой функции.

 • Adware – безплатна програма без ограничения на функционалност, но със задължителни реклами в самата програма. Авторът на програмата получава пари от рекламодателя.

 • Trialware – софтуерът може да се използва за определено време. При това може първо да получите демо версия с ограничени функции или пробна (trial) версия, ограничена по време. Trial версията може да стане пълнофункционална версия след регистрация и заплащане.

 • Crippleware (Demo, Demoware) е софтуер, който служи за демонстриране функциите на програмата.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Freeware software; (Безплатен софтуер)

Макар че бива ползван от много потребители още в тестовата си фаза, браузърът добива много широка популярност като алтернатива на Internet Explorer, след като излиза официалната версия през ноември 2004 г. За по-малко от 2 години той е свален от официалната страница повече от 200 милиона пъти.

Windows

Microsoft Windows

Shareware software

Добила популярност заради универсалността си и множеството безплатни приложения, които прекият ѝ конкурент – Apple не предлага. Използва се за преносими компютри, персонални компютри, сървъри, таблети и мобилни телефони. Windows 1.01 всъщност е и първият 16-битов софтуер за операционна система на Майкрософт, предназначен да предлага графичен интерфейс и позволяващ многозадачна работа

Mike

DNS Unlocker

Adware software

Името означава "Domain Name System".DNS (система за имена на домейни)- Това е система за имена на домейни, предназначена да асоциира домейни (имена на сайтове) с IP адресите на компютрите, които ги обслужват. Тоест тази система е предназначена да улесни търсенето на уебсайтове.

>
Dan

LiveAgent

Trialware software

LiveAgent е helpdesk софтуер , който поддържа комуникация чрез много канали. Това включва Имейл , Обаждания , статии с полезна информация , Viber , Facebook , Instagram , Twitter , Чат и др. ! Системата е подходяща за всяка индустрия, която трябва ефективно да обработва запитвания на клиенти от един екран.

Architecture

Видове приложни програми

Има различни видове приложни програми според техните функции. Ето и вякои от тях:

 • За обработка на текстова информация - Текстови редактори, текстови процесори, редакционно-издателски системи, програми-преводачи, програми за проверка на синтаксиса, лингво- коректори, програми за оптично разпознаване на символи и др.

 • За обработки на числова информация- Електронни таблици, пакети математически програми, пакети за статистическа обработка на данните др.

 • За обработка на графическа информация -я Графически редактори, аниматори, програми за делова и презентационна графика, средства за работа с тримерни и видео изображения и др.

 • За обработка на звукова информация - Музикални и звукови редактори, синтезатори на звук, програми за разпознаване и синтез на реч и др.

 • За работа в компютърни мрежи - Електронна поща, търсещи системи, браузъри и др.

 • За съхраняване на информация - Системи за управление на бази данни (СУБД), бази и банки данни, хранилища за данни и др.

 • За управления и диагностики - Системи за управление, Управление на корпоративни ресурси, Системи за вземане на решения, Експертни системи и др.

 • За изследователски и конструкторски работи - Специализирани моделиращи програми, системи за автоматизирано проектиране и др.

 • За обучение - Електронни учебници, тренаджьори, тестове и др

 • За игри и т.н.

Architecture

Въпроси и обратна връзка

Свържете се с нас.